PRIVACY & COOKIEVERKLARING

Hieronder ziet u hoe ToPeru met uw privacy omgaat en informatie over ons cookie beleid

Privacy- en cookieverklaring

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 27 maart 2020

Uw privacy is voor PeruHolandaTours (hierna: ToPeru) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen, waar mogelijk, ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij onze diensten en onze webpagina doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van één van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per dienst wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen en voor hoe lang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ToPeru via de gegevens onderaan deze verklaring.

Onze diensten
U kunt op onze website (rond-)reizen kiezen die wij voor u hebben samengesteld maar u kunt ook zelf uw rondreis samenstellen met behulp van onze bouwstenen. Ook stellen wij rondreizen op maat samen. Om u te kunnen voorzien van een reis, gebruiken wij uw persoonsgegevens om dit af te handelen. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Betalings- en factuurgegevens;
 • NAW-gegevens;
 • Nationaliteit;
 • Geslacht
 • Contactgegevens;
 • Email adressen
 • Paspoortgegevens: Volledige namen; geboortedatum; paspoortnummer en verloopdatum.

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten, om een reis voor u te organiseren. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Wij verwerken uw paspoortgegevens omdat wij deze zogeheten ‘passagiersgegevens’ nodig hebben om de overeenkomst met u uit te voeren. Wij kunnen u vragen om de gegevens van uw van uw paspoort of een kopie. Indien u een kopie aan ons verstrekt, willen wij u vragen om deze kopie te laten voldoen aan de privacy wetgeving met behulp van de overheidsapp (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs )

Contactformulier

Wij bieden een online contactformulier aan waar wij u zullen vragen om gegevens in te vullen voor het doen van een aanvraag. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht.

Deze gegevens hebben wij nodig om uw contactverzoek in behandeling te nemen, omdat u ons heeft gevraagd om contact op te nemen over één van onze diensten. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie en tot maximaal 12 maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Indien het ingevulde contactformulier leidt tot een overeenkomst, bewaren wij die gegevens zo lang als die dienstverlening voortduurt en tot 2 jaar daarna.

Offerte opstellen
U kunt een offerte aanvragen voor onze vluchten/reizen. Om u een offerte te kunnen toesturen verzamelen wij uw NAW-gegevens en contactgegevens. Dit doen wij om uw verzoek voor een offerte netjes af te kunnen handelen en mogelijk een overeenkomst met u aan te gaan (uitvoering van een overeenkomst). Wij bewaren deze gegevens tot zes maanden nadat de offerte is verstuurd, of indien uit de offerte een klantrelatie voortkomt voor de duur van de klantrelatie.

Verstrekking aan derden
Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • U hier toestemming voor geeft;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De volgende derden verwerken uw persoonsgegevens:

 • Onze cookie-dienstverleners (zie hieronder);
 • Onze softwareleveranciers;
 • Onze hostingpartij;
 • Onze IT-dienstverleners;
 • Onze betalingsdienstverlener;
 • Ons administratiekantoor;
 • Onze partners en intermediairs;
 • Stichting Garantiefonds Reisgelden
 • Vlieg-, reis-, vervoer- en accommodatie- organisaties.

 Derde landen
Van bovengenoemde partijen zijn de (binnenlandse) vlieg-, reis-, vervoer- en accommodatie- organisaties gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd, namelijk in Peru of Bolivia. Hierop is de AVG niet van toepassing en deze landen hebben geen adequaatheidsbesluit. Wij verwerken deze gegevens daarom enkel:

 • Indien wij uitdrukkelijke toestemming krijgen van de betrokkene en enkel voor die specifieke doeleinden, óf,
 • De doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen. Bijvoorbeeld het reserveren van tickets of om een internationale betaling te doen via bank of creditcard.

 Cookies
Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In onderstaande tabel staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

COOKIE EN ENTITEITSOORTDOELTYPEBEWAARTERMIJN
Google Analytics

Google LLC, Amerika

PrivacyShield

Privacyverklaring

AnalytischCookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.
We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:
- een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
- Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
- verder geen gegevens delen met Google; en
- we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.
Https-cookieMaximaal 2 jaar
Google TagManager

Google LLC, Amerika

PrivacyShield

Privacyverklaring
FunctioneelCookie beheert tags op de website zodat deze correct geïndiceerd worden.

Https-cookieSessie
M Track

M Track, Nederland

Privacyverklaring
Analytisch
Functioneel
Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op de website. Er wordt alleen gebruik genaakt van first-party cookies. Http-cookie-
Tawk

Tawk.to Inc., Amerika

PrivacyShield

Privacyverklaring
FunctioneelCookies van Tawk maken de Live chat support beschikbaar voor de bezoeker. Deze dienst maakt het voor u mogelijk om contact met ons op te nemen via een chatfunctie. Deze dienst is essentieel als u via de chat contact wilt opnemen met de klantenservice. Met deze cookies kunnen we uw bezoek op de pagina blijven volgen. Tawk.to plaatst hiervoor een cookie. Tawk.to slaat geen persoonlijke informatie op tenzij het is vereist voor de werking van de dienst. Tawk.to verwerkt ook uw IP-adres.Http-cookieSesssie


Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook graag hun privacy verklaringen.


Cookies in- en uitschakelen

U kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan mogelijk niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Spam check
Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van onze contactformulieren door het versturen van spam te voorkomen. Door aan te geven dat u geen robot bent, wordt gecontroleerd:

 • Hoe snel het formulier wordt ingevuld;
 • Welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;
 • Het IP-adres van diegene die het formulier invult.

Deze gegevens worden geanalyseerd door Google LLC. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een bot. Een echte bezoeker hoeft dan alleen op een vinkje te klikken, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens kan het bericht dan via het formulier naar de ontvanger worden verzonden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google. Google houdt zich aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social mediabuttons
Op onze website is een button opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op het sociale netwerk Facebook. Deze button werkt door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees graag de Privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen hierin transparant te zijn.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van u hebben, kunnen wij u vragen om dit te doen door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
PeruHolandaTours | ToPeru
Anton Rooskenshof 9
3544ME Utrecht
E-mail: info@toperu.nl
Telefoon: 030-2945052
KVK-nummer: 30232218

ToPeru is onderdeel van Ermita BV - © 2024

Powered by Nederlink